Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 1 , Πυλαία 555 35
Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 1 , Πυλαία 555 35